2 de vergadering BVSVBelangenvereniging Snoekbaarsvissers - de doelstellingen

 

Kom naar de 2de BVSV-vergadering


28 april aanstaande wordt de tweede BVSV-vergadering gehouden in de
kantine van DES 72 te Papendrecht.
Aanvang: 20.00 uur. Iedereen die de snoekbaarsvisserij een warm hart toedraagt, is bij deze uitgenodigd.
Er zal ondermeer worden gesproken over wat wij met zijn allen willen en hoe wij
denken dat het beste te kunnen bereiken.


Om de opkomst een beetje in te kunnen schatten, vragen wij vriendelijk u voor
de vergadering op te geven. Stuur daarvoor een e-mail naar Giovanni
Scalia
.


Let op! De vergadering wordt dus NIET (zoals de eerste BVSB-vergadering) bij Giovanni thuis gehouden,
aangezien dusdanig veel mensen zich al hebben opgegeven dat hij zich genoodzaakt
heeft gezien uit te wijken naar een andere, grotere accommodatie.


Het precieze adres van de nieuwe vergaderruimte:


De kantine van DES 72

Van de Palmstraat 10a


Papendrecht

Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uurRoutebeschrijving:
Vanaf de A15 vanuit de richting Gorinchem


 • afrit 23 "Papendrecht"
 • bovenaan de afrit verkeerslichten linksaf (N3)
 • na 1 km afrit nemen
 • aan einde afrit rechtsaf (Burgemeester Keijzerweg)
 • bij verkeerslichten rechtdoor
 • bij rotonde linksaf (Veerweg)
 • bij rotonde rechtsaf (Rembrandtlaan)
 • eerste straat linksaf (Van der Palmstraat)
 • doorrijden en rechtsaf de parkeerplaats opVanaf de A15 vanuit de richting Rotterdam

 • afrit 22 "Papendrecht/West"
 • bij de verkeerslichten linksaf
 • bij de verkeerslichten kort daarna rechtsaf (Hoogendijk)
 • 1ste verkeerslichten rechtdoor, maar zeer kort daarna...
 • 2de verkeerslichten rechtsaf (Jan Steenlaan)
 • bij de rotonde 3/4 rond (Rembrandtlaan)
 • 1ste straat rechtsaf (Van der Palmstraat)
 • dit weggetje volgen om het schoolgebouw heen naar het
  parkeerterrein


Agenda van de 2de BVSV vergadering.
 1. 20.00 Opening vergadering
 2. 20.05 Terugblik op 1e vergadering en korte stand van zaken.
 3. 20.10 Voorstellen ( voorlopig ) bestuur.
 4. 20.20 Ontwikkeling site www.snoekbaarsvissers.nl
 5. 20.30 Toelichting op doelstellingen van onze vereniging.
 6. 20.45 Bespreking enquete.
 7. 21.00 Hans den Bakker en/of Nol Sweep Fed. ZWN krijgen het woord.
 8. 21.15 Evaluatie/actualisatie Visplan Volkerak/Zoommeer verhaal.
 9. 21.45 Financieen.
 10. 22.00 Rondvraag.
 11. 22.15 Sluiting vergadering (uiterlijk om 22.30 uur). 


De doelstellingen van de BVSV


De BVSV wil:


1. De belangen behartigen van snoekbaarsvissers, zodat zij veel en grote
snoekbaarzen kunnen vangen. Dit op
landelijk niveau. De BVSV wil zodoende snoekbaarsvissers uit het gehele land
ondersteunen bij het invloed uitoefenen op VBC's en/of het formuleren van
visplannen.


2. Snoekbaarsvissen behouden voor de toekomst. Dit wil de BVSV bereiken
door:
  • "catch & release" te promoten.


De BVSV promoot "catch & release", maar stelt zich
voorlopig wél op het standpunt dat het incidenteel meenemen van één of twee
snoekbaarzen voor eigen consumptie tot de mogelijkheden dient te behoren. Ook
is de BVSV voorstander van een maximummaat van 70 centimeter. De
BVSV heeft vooral problemen met sportvissers die structureel zoveel mogelijk
snoekbaars willen oogsten voor commerciële doeleinden en daarvoor de regels
overtreden.


Sportvissers die meer snoekbaarzen meenemen dan op grond van hun
visvergunning is toegestaan, beschouwt de BVSV als stropers. Als de BVSV lucht
krijgt van dergelijke lieden zal de BVSV de hengelsportvereniging in kwestie verzoeken
hun vergunning in te
trekken. • te propageren niet dieper dan 13 ( tot uiterlijk 14 meter) te vissen.
  Dit om trommelzicht te voorkomen, zodat gevangen snoekbaars weer
  onbeschadigd teruggezet kan worden. Om snoekbaarsbestanden te beschermen
  én te voorkomen dat de snoekbaarsvisserij in een kwaad daglicht wordt
  gesteld.


Dit is het voorlopige standpunt van de BVSV. Uit de in april 2005
gehouden BVSV-enquête blijkt duidelijk dat het overgrote deel van de leden
hier voorstander van is. Indien uit (nieuw)
onderzoek
onomstotelijk vast komt te staan dat 13 tot 14 meter leidt tot
onacceptabel veel trommelzucht, zullen wij de leden hierover informeren. En
deze opnieuw om hun mening vragen. • schubvisrechten (hier valt de snoekbaars ook onder) op te eisen voor
  de sportvissers en het aalrecht aan de beroepsvissers te laten.


De BVSV stelt zich dus op het standpunt dat de beroepsvissers de rechten
op de aal toekomen en dat de schubvisrechten (snoekbaars) voorbehouden moeten
zijn aan de sportvissers. Het afkopen van de schubvisrechten van
beroepsvissers (bijvoorbeeld van het geld van de sportvisakte of uit de
algemene middelen) zou de BVSV in principe toejuichen. 


Zolang er nog beroepsvissers op snoekbaars mogen vissen, wil de BVSV
voorkomen dat zij roofbouw plegen. Bijvoorbeeld door ze te motiveren met
beleid te oogsten of te dwingen zich aan de spelregels te houden. Het laatste
kan weer bereikt worden door ze maximaal te (laten) controleren.

Voor meer info verwijs ik u naar de site van de BELANGENVERENIGING VOOR SNOEKBAARSVISSERSOm de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.

Leden

19775

Foto's

92563

likes

180