• 2 de vergadering BVSV

  Belangenvereniging Snoekbaarsvissers – de doelstellingen

   

  Kom naar de 2de BVSV-vergadering

  28 april aanstaande wordt de tweede BVSV-vergadering gehouden in de
  kantine van DES 72 te Papendrecht.
  Aanvang: 20.00 uur. Iedereen die de snoekbaarsvisserij een warm hart toedraagt, is bij deze uitgenodigd.
  Er zal ondermeer worden gesproken over wat wij met zijn allen willen en hoe wij
  denken dat het beste te kunnen bereiken.

  Om de opkomst een beetje in te kunnen schatten, vragen wij vriendelijk u voor
  de vergadering op te geven. Stuur daarvoor een e-mail naar Giovanni
  Scalia
  .

  Let op! De vergadering wordt dus NIET (zoals de eerste BVSB-vergadering) bij Giovanni thuis gehouden,
  aangezien dusdanig veel mensen zich al hebben opgegeven dat hij zich genoodzaakt
  heeft gezien uit te wijken naar een andere, grotere accommodatie.

  Het precieze adres van de nieuwe vergaderruimte:

  De kantine van DES 72
  Van de Palmstraat 10a

  Papendrecht

  Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur

  Routebeschrijving:

  Vanaf de A15 vanuit de richting Gorinchem
  • afrit 23 “Papendrecht”
  • bovenaan de afrit verkeerslichten linksaf (N3)
  • na 1 km afrit nemen
  • aan einde afrit rechtsaf (Burgemeester Keijzerweg)
  • bij verkeerslichten rechtdoor
  • bij rotonde linksaf (Veerweg)
  • bij rotonde rechtsaf (Rembrandtlaan)
  • eerste straat linksaf (Van der Palmstraat)
  • doorrijden en rechtsaf de parkeerplaats op
  Vanaf de A15 vanuit de richting Rotterdam

  • afrit 22 “Papendrecht/West”
  • bij de verkeerslichten linksaf
  • bij de verkeerslichten kort daarna rechtsaf (Hoogendijk)
  • 1ste verkeerslichten rechtdoor, maar zeer kort daarna…
  • 2de verkeerslichten rechtsaf (Jan Steenlaan)
  • bij de rotonde 3/4 rond (Rembrandtlaan)
  • 1ste straat rechtsaf (Van der Palmstraat)
  • dit weggetje volgen om het schoolgebouw heen naar het
   parkeerterrein

  Agenda van de 2de BVSV vergadering.

  1. 20.00 Opening vergadering
  2. 20.05 Terugblik op 1e vergadering en korte stand van zaken.
  3. 20.10 Voorstellen ( voorlopig ) bestuur.
  4. 20.20 Ontwikkeling site www.snoekbaarsvissers.nl
  5. 20.30 Toelichting op doelstellingen van onze vereniging.
  6. 20.45 Bespreking enquete.
  7. 21.00 Hans den Bakker en/of Nol Sweep Fed. ZWN krijgen het woord.
  8. 21.15 Evaluatie/actualisatie Visplan Volkerak/Zoommeer verhaal.
  9. 21.45 Financieen.
  10. 22.00 Rondvraag.
  11. 22.15 Sluiting vergadering (uiterlijk om 22.30 uur).

   

  De doelstellingen van de BVSV

  De BVSV wil:

  1. De belangen behartigen van snoekbaarsvissers, zodat zij veel en grote
  snoekbaarzen kunnen vangen. Dit op
  landelijk niveau. De BVSV wil zodoende snoekbaarsvissers uit het gehele land
  ondersteunen bij het invloed uitoefenen op VBC’s en/of het formuleren van
  visplannen.

  2. Snoekbaarsvissen behouden voor de toekomst. Dit wil de BVSV bereiken
  door:
   

  • “catch & release” te promoten.

  De BVSV promoot “catch & release”, maar stelt zich
  voorlopig wél op het standpunt dat het incidenteel meenemen van één of twee
  snoekbaarzen voor eigen consumptie tot de mogelijkheden dient te behoren. Ook
  is de BVSV voorstander van een maximummaat van 70 centimeter. De
  BVSV heeft vooral problemen met sportvissers die structureel zoveel mogelijk
  snoekbaars willen oogsten voor commerciële doeleinden en daarvoor de regels
  overtreden.

  Sportvissers die meer snoekbaarzen meenemen dan op grond van hun
  visvergunning is toegestaan, beschouwt de BVSV als stropers. Als de BVSV lucht
  krijgt van dergelijke lieden zal de BVSV de hengelsportvereniging in kwestie verzoeken
  hun vergunning in te
  trekken.

  • te propageren niet dieper dan 13 ( tot uiterlijk 14 meter) te vissen.
   Dit om trommelzicht te voorkomen, zodat gevangen snoekbaars weer
   onbeschadigd teruggezet kan worden. Om snoekbaarsbestanden te beschermen
   én te voorkomen dat de snoekbaarsvisserij in een kwaad daglicht wordt
   gesteld.

  Dit is het voorlopige standpunt van de BVSV. Uit de in april 2005
  gehouden BVSV-enquête blijkt duidelijk dat het overgrote deel van de leden
  hier voorstander van is. Indien uit (nieuw)
  onderzoek
  onomstotelijk vast komt te staan dat 13 tot 14 meter leidt tot
  onacceptabel veel trommelzucht, zullen wij de leden hierover informeren. En
  deze opnieuw om hun mening vragen.

  • schubvisrechten (hier valt de snoekbaars ook onder) op te eisen voor
   de sportvissers en het aalrecht aan de beroepsvissers te laten.

  De BVSV stelt zich dus op het standpunt dat de beroepsvissers de rechten
  op de aal toekomen en dat de schubvisrechten (snoekbaars) voorbehouden moeten
  zijn aan de sportvissers. Het afkopen van de schubvisrechten van
  beroepsvissers (bijvoorbeeld van het geld van de sportvisakte of uit de
  algemene middelen) zou de BVSV in principe toejuichen. 

  Zolang er nog beroepsvissers op snoekbaars mogen vissen, wil de BVSV
  voorkomen dat zij roofbouw plegen. Bijvoorbeeld door ze te motiveren met
  beleid te oogsten of te dwingen zich aan de spelregels te houden. Het laatste
  kan weer bereikt worden door ze maximaal te (laten) controleren.

  Voor meer info verwijs ik u naar de site van de BELANGENVERENIGING VOOR SNOEKBAARSVISSERS