Het kierbesluit laat niet lang meer op zich wachten en het zogenaamde Droomfonds staat te trappelen. Bij talloze informatiebijeenkomsten lijkt er nauwelijks ruimte te zijn voor kritische geluiden. Last but not least in deze onze belangenbehartiger Sportvisserij Nederland, die niets dan positiviteit aan het project toedicht. Adviesgroep Borm & Huiijgens, een groep deskundigen met een behoorlijke staat van dienst als het gaat om integraal waterbeheer, denkt hier anders over.

Het Kierbesluit in een notendop: Duitsland en Zwitserland investeren al jaren vele miljoenen in visuitzettingen van met name forel en zalm, opdat deze vissoorten weer naar behoren in aantal toenemen. Migratie van en naar zee is daarbij cruciaal en hierbij speelt Nederland een heel belangrijke rol. Die moet namelijk zijn poort naar de zee openzetten op straffe van miljoenclaims. Met deze gedachte is de politiek tot Het Kierbesluit gekomen. “Een doekje voor het bloeden”, aldus adviesgroep Borm & Huijgens.

Wie houdt wie voor de gek?

Vooropgesteld, de redactie van Beet-Rovers blijft ook kritisch over het Kierbesluit. Niet alleen vanwege onderstaand geschetst beeld van Borm & Huijgens, ook het feit dat de beroepsvisserij, voor zover bekend, niet bereid is concessies te doen. Lees: Ondanks de gewenste instroom van allerlei anadrome vissoorten (zalm, spiering, fint, steur, etc) zal heel deze delta vol blijven staan met netten. Wie houdt wie voor de gek?

 Aan het woord Borm & Huijgens

Halverwege de vorige eeuw waren hier de meeste trekvissen zo goed als verdwenen door watervervuiling en stuwen en sluizen in de rivieren. Daarna verbeterde de waterkwaliteit. Hoe mooi zou het niet zijn wanneer de trekvissen weer zouden toenemen? Met de komende aanleg van een migratierivier bij de Afsluitdijk lijkt hier beweging te komen. Vismigratie is zo belangrijk dat het bij elk waterplan volwaardig dient te worden meegenomen. Ook het Haringvliet verdient een vispassage.